لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
135 نمایش کاربر ایمان ارسال شده ۲۰۰ تومان ۷۶۰۰۰ تومان ۷۷۰۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۵/۲۰ | ۱۱ : ۱۷ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۵/۲۰ | ۱۱ : ۱۷ فاکتور
134 نمایش کاربر خسروی ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۸۹۰۰۰ تومان ۹۰۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱۹ | ۱۶ : ۴۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۹ | ۱۶ : ۴۷ فاکتور
133 نمایش کاربر خسروی ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ تومان ۳۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱۸ | ۲۱ : ۵۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۸ | ۲۱ : ۵۱ فاکتور
132 نمایش کاربر خسروی ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۱۱۷۰۰۰ تومان ۱۱۸۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱۷ | ۲۱ : ۱۰ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۴/۱۸ - ۹:۳۰ فاکتور
131 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۴۴۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱۶ | ۱۹ : ۵۶ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۶ | ۱۹ : ۵۶ فاکتور
130 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۳۰۳۰۰۰ تومان ۳۰۴۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱۳ | ۱۴ : ۴۸ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۰ فاکتور
129 نمایش کاربر خسروی ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۶۹۰۰۰ تومان ۷۰۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱۳ | ۱۳ : ۲ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۸:۳۱ فاکتور
128 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۹۰۰۰ تومان ۹۰۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱۳ | ۱۲ : ۳۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۳ | ۱۲ : ۳۸ فاکتور
127 نمایش کاربر مدیا پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۱۰ تومان ۲۱۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۲ | ۲۱ : ۳۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۲ | ۲۱ : ۳۹ فاکتور
126 نمایش کاربر زعفرانیه لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۳۴۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۲ | ۲۱ : ۳۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۲ | ۲۱ : ۳۷ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!