لیست محصولات

کد محصول نام فارسی نام لاتین قیمت تصویر نوع محصول ویرایش محصول
47660 پاستیل 100 گرمی گیلاس هاریبو Haribo candy gum 100gr 0 مدیریت محصول
47661 پاستیل اسمورف 150 گرمی هاریبو Haribo smurf gummy candy 150g 18000 مدیریت محصول
47662 پاستیل میوه ای میکس 80 گرمی ببتو Bebeto fruit mix jelly gum 80g 14000 مدیریت محصول
47663 پاستیل چیز کیک 165 گرمی ببتو Bebeto cheese cake jelly gum 165g 24000 مدیریت محصول
47664 پاستیل مارش مالو 200 گرمی هاریبو Haribo Marshmallow 200g 0 مدیریت محصول
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!