لیست محصولات

کد محصول نام فارسی نام لاتین قیمت تصویر نوع محصول ویرایش محصول
47665 پاستیل میوه‌ای حروف الفبا 180 گرمی شیبا Shiba alphabet gummy candy 180gr 11000 مدیریت محصول
47666 پاستیل طعم کولا 180 گرمی شیبا Shiba cola jelly gum 180gr 11000 مدیریت محصول
47667 پاستیل آلبالویی هاریبو2615 Haribo Cherry Gumms 0 مدیریت محصول
47668 پاستیل میوه‌ای قلب 90 گرمی شیبا Shiba heart mixed fruit jelly gum 90gr 6000 مدیریت محصول
47669 پاستیل میوه‌ای میکس 180 گرمی شیبا Shiba mixed fruit jelly gum 180gr 0 مدیریت محصول
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!